Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken 

Van 6 juli tot en met 14 september
Expositie met Engelenbeelden van Ela Venbroek
in de kerken van Deinum, Boksum, Blessum, Leons, Baard, Easterlittens en Winsum
Openingstijden: elke zaterdagmiddag
van13.30 - 17.30 uur

En natuurlijk is er onze vaste collectie
met in alle zeven kerken
een schilderij van de patroonheilige van de kerk
in opdracht van onze stichting
gemaakt door Giovanni Dalessi,
toen kunstenaar van het jaar.
Met in de kerk van Boksum daarnaast
het schilderij 'De hongerigen te eten geven'
uit de reeks 'De zeven werken van barmhartigheid'
van Frans Franciscus.